پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ کمال گلچین زندگیم زندانه

43

آهنگ محلی کمال گلچین به نام زندگیم زندانه

Kamal Golchin | Zendegin Zendadna

دانلود آهنگ کمال گلچین زندگیم زندانه

دانلود آهنگ کمال گلچین زندگیم زندانه

متن آهنگ کمال گلچین به نام زندگیم زندانه

متن موزیک کمال گلچین به نام زندگیم زندانه

زندگیم زیندانه چاوم پر‌گریانه
زندگیم زیندانه چاوم پر‌گریانه
آه و ناله و زاری بو دردم درمانه
آه و ناله و زاری بو دردم درمانه
ای هاوار سد هاوار ژیانم بو وایه
ای هاوار سد هاوار ژیانم بو وایه
ده م بینی ره ش پوشم‌بو دوری لیلایه
ده م بینی ره ش پوشم‌بو دوری لیلایه
منه بی که س و ته نیا ته نیا له ناو دنیا
فراموشم‌ نه که ی شه تم نه که ی لیلا
بیس موزیک
منه بی که س و ته نیا ته نیا له ناو دنیا
فراموشم‌ نه که ی شه تم نه که ی لیلا
ای هاوار سد هاوار ژیانم بو وایه
ده م بینی ره ش پوشم‌بو دوری لیلایه
ده م بینی ره ش پوشم‌بو دوری لیلایه
که س نیه یادم کا یک شه و به د شادم کا
که س نیه یادم کا یک شه و به د شادم کا
له زنجیری ماته م به تو آزادم کا
له زنجیری ماته م به تو آزادم کا
ای هاوار سد هاوار ژیانم بو وایه
ای هاوار سد هاوار ژیانم بو وایه
ده م بینی ره ش پوشم‌بو دوری لیلایه
ده م بینی ره ش پوشم‌بو دوری لیلایه

دیدگاه خود را بگذارید

    کمال گلچین