پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ داداشی 2 از امیر چیتگر

30

آهنگ جدید داداشی 2 از امیر چیتگر

Amir Chitgar | Dadashi 2

دانلود آهنگ داداشی 2 از امیر چیتگر

دانلود آهنگ داداشی 2 از امیر چیتگر

متن آهنگ امیر چیتگر به نام داداشی 2

بِرارون می پِشتِنه از بابل تا ساری
آملی نوشهریا بَوِم بابلسری
شرق و غرب مازرون هَسِنه باهم یکی
یا جنگی با مرام یا هستِنه صحرایی
اگه مِره خوانی بِرو مازندران *
شه دونی تی خاطری خِله هِدامه تاوان
تی کارای آخره جا می مخ هِدائه رد
آخر تِره کِشمه گیرمه حبس ابد
شه برار دا بَووم مرد روزای سخت
وقتیکه مه پیش دَره مه خیال هَسه تخت
پیک به پیک بالا شومه سلامتیه می بِرار
حرکت رو حرکت زَمی باهمدیگه کِمی فرار
دلبرا دلبرا رو اعصاب دَره تی کارا
اسم کِچیک مِره هرجا نیشتی نکِن صدا
دلبرا دلبرا می سر بیاردی تو بلا *
اینه بدون دلبرا صدا ناینه چوب خدا
اگه مِره خوانی بِرو مازندران
شه دونی تی خاطری خِله هِدامه تاوان
تی کارای آخره جا می مخ هِدائه رد
آخر تِره کِشمه گیرمه حبس ابد *
شه برار دا بَووم مرد روزای سخت
وقتیکه مه پیش دَره مه خیال هَسه تخت
پیک به پیک بالا شومه سلامتیه می بِرار
حرکت رو حرکت زَمی باهمدیگه کِمی فرار *

دیدگاه خود را بگذارید

امیر چیتگر