پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ ریمیکس امیر حافظ رنجبر آدرس

23

آهنگ ریمیکس امیر حافظ رنجبر به نام آدرس

Amir Hafez Ranjbar | Adres

دانلود آهنگ ریمیکس امیر حافظ رنجبر آدرس

دانلود آهنگ ریمیکس امیر حافظ رنجبر آدرس

متن آهنگ امیر حافظ رنجبر به نام آدرس

متن موزیک ریمیکس امیر حافظ رنجبر به نام آدرس

یه ساله، گَردِم
وَه شون، ای آدِرسَه
اَروای مِردیه دی، شَکت بیم بَسه
هَر کوره که چِم هَر در که کوتم، تو پیدا نیه کَم مُشکِلم هَر یه سَه
پِلاک وه پلاک زنگ، وه زَنگ مال وَه مال
وه شون آدِرست، بیکاراو بیم یه سال
بیده سَه آو چیده سَه ناو زَمین، یه ساله فِراری و بیمَه وه مال
پِره جیبیلِم، نُسخه ی داروه دی
چیدوه آرامِش، وه ای مَغزه گِردی
هَمشه وه بان بی سَرم ولی تو، وه گَرد چینت سَر وه خوارم کِردی
شویل تا شَوَکی اَرات گیره که م، هر پیامی که تیه ی سَری جواو دَم
اویشِم شایَد تو، هایدنه پِشته خَط
یه گِله تَماس دی، بعَد تو دی رَد نیه کَم
نَفَسِم گِریاس نَفسم هایده کو، نیزام ای ریه آخِری خویده کو …..

دیدگاه خود را بگذارید

    امیر حافظ رنجبر