پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ امیر رمضانی بمب ساعتی

22

اهنگ محلی امیر رمضانی به نام بمب ساعتی

Amir Ramezani | Bomb Saati

دانلود آهنگ امیر رمضانی بمب ساعتی

دانلود آهنگ امیر رمضانی بمب ساعتی

متن آهنگ امیر رمضانی به نام بمب ساعتی

متن موزیک امیر رمضانی به نام بمب ساعتی

اوشن تنیش جور منی خراوه حالد
هایدنه بان تختی سرم وصله و بالد
هایدنه ناو خود گیرو زاری بیسه کار
یه مشت قرص رنگی بیسه شامو ناهارد
حال منیش دسته کمی نیره و مردن
صد گله دکتر بردنم خوبم نکردن
ای قلب شکیایمه دی و قلب نیودن
باو و اول شرو بکیم مگه چ بودن
تو گیریل شوانمی قصیل عاشقانمی
تو شارمو محلمی ارای زخمیلم مرحمی
قلبم جور بمب ساعتی و ناو سینم اراد کتی
ترکت نیکم و راحتی هم نمازو هم عبادتی
بدم تیه وی ماله لعنت و ای حاله
کوره بچم بی تو ژیرو بان بودن ای شاره
مه او آیمه نوم مهم نود هیچ ارای
مه بی تو غریبم ت نیود خدام درای
درم سر کم و گرد ای حال اوراغه
هر خاطرت ارام جور صد ضربه شلاقه
شیت خانیش کم تیری و لای اتاقه
گیان ت دی دوا و دکتر نیکی افاقه
گیتار اراد کتم خونم و سوزو ناله
تنیایی نفسم گری و ناو ای ماله
آیم عاشق همیشه بدبختو خاره
حالم عین اعدامی پای طناف داره
اگ وتم بی تو خوشم گیشته درو بیو
من مغرور وقتی ک‌چید دردم شرو بیو
یه جوری تا کردم که بوشم بی خیالم
دردت و گیانم بورو ک ویرانه حالم
بدم تیه وی ماله لعنت و ای حاله
کوره بچم بی تو ژیر بان بودن ای شاره
مه او آیمه نیوم مهم نود هیچ ارای
مه بی تو غریبم تو نیود خدام درای

دیدگاه خود را بگذارید