پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ عربی بسبوس عاشق بسه

37

آهنگ عربی بسبوس عاشق بسه

Babousa | Zízò Står & Mohamed El Shaek

دانلود آهنگ عربی بسبوس عاشق بسه

دانلود آهنگ عربی بسبوس عاشق بسه

متن آهنگ به نام بسبوس عاشق بسه

متن موزیک عربی بسبوس عاشق بسه

بسبوس عاشق بسه
ویدلعها بسبوسه
بسبوس عاشق بسه
ویدلعها بسبوسه
یلحقها من بیت لبیت
ویقلها اعطینی بوسه
یلحقها من بیت لبیت
ویقلها اعطینی بوسه
کاس العرق یا کاسی
غدرونی أعز ناسی
کاس العرق یا کاسی
غدرونی أعز ناسی
الله یلعن عشرتهم
یلی وجّع لی راسی
الله یلعن عشرتهم
یلی وجّع لی راسی
بیس موزیک
دق دق دق دق
دق دق قلبی دق
ومن شافک بلش یعشق
حبک بحر حبیبی
وبحرک خایف أغرق
دق دق دق قلبی دق
ومن شافک بلش یعشق
حبک بحر حبیبی
وبحرک خایف أغرق

دیدگاه خود را بگذارید