پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ دانیال هوشیاری حلالت

25

آهنگ محلی دانیال هوشیاری به نام حلالت

Daniyal Hoshyari | Halalet

دانلود آهنگ دانیال هوشیاری حلالت

دانلود آهنگ دانیال هوشیاری حلالت

متن آهنگ دانیال هوشیاری به نام حلالت

موزیک دانیال هوشیاری به نام حلالت

بلالُم وِی جدایی
سِی چه وم کردی خدایی
وَ بی رحمیت مو نِیدُم
چه دُنیی بی وَفایی
مو موندُم خدا تِهنا و بیکَس
دَ دِل نیدُم وَ هیکَس
دَ توبَه دل بووَندُم
امان وِی طالع‌ی نَحس
مو نفرین نیکنُم وَت
خدا پُشت و پناهت
تَموم او خاطِراتَل
یَه جا خَش بَر حلالِت
نمک خَردی نمکدون اِشکنایی
وَ سَر عَهدی که بَهسیم پا نَهایی
چطو دلت اومه ای دل‌سَنگ کافَر
وَفا کردُم تو کِردی بی وَفایی
وَفا کِردُم تو کِردی بی وَفایی
مو نفرین نیکنُم وَت
خدا پُشت و پناهت
تَموم او خاطِراتَل
یَه جا خَش بَر حلالِت

دیدگاه خود را بگذارید

    دانیال هوشیاری