پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ ابی عالی مازرونی یار

18

آهنگ محلی ابی عالی به نام مازرونی یار

Ebi Aali | Mazeroni Yar

دانلود آهنگ ابی عالی مازرونی یار

دانلود آهنگ ابی عالی مازرونی یار

متن آهنگ ابی عالی به نام مازرونی یار

متن موزیک ابی عالی به نام مازرونی یار

دِتا خاخِر محله میون دَشینه لَس لَس شیطون دست پشت سر دارِنه دَبَست
کِچیک کیجا بیمو جلو مِره هادا نخ گَهته خاخر بوته چیه وِره بَیته بد
شلوار مشکی مازِرون، مازِرونیون حلقه تی دست زَمه نشون مازِرونیون
حیفِ کیجا هَسی جوون مازِرونیون گِزلیم سر می تی نشون مازِرونیون
گَهته کیجای پیش الان دل من گیره حصبی تی رو اِنه یار نکِنی تیره
گِمه می وَر امشو دَووش گِنی مار پیره راه دَکِفی شو کَفِنی نشو راه دوره
شلوار مشکی مازِرون، مازِرونیون حلقه تی دست زَمه نشون مازِرونیون
حیفِ کیجا هَسی جوون مازِرونیون گِزلیم سر می تی نشون مازِرونیون
کِچیک خاخِر بِرمه نکِن تو ندارمه من حَلا وَچه هَسی کیجا نیه تی صحبت
این ریکا هَسه مِنی سه نیه تی قسمت بخت تو هم وا وونه اَی تو هاده فرصت
شلوار مشکی مازِرون، مازِرونیون حلقه تی دست زَمه نشون مازِرونیون
حیفِ کیجا هَسی جوون مازِرونیون گِزلیم سر می تی نشون مازِرونیون

دیدگاه خود را بگذارید

    ابی عالی