پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ ایوان بند نرماندی

88

آهنگ جدید ایوان بند به نام نرماندی

Evan Band | Normandy

دانلود آهنگ ایوان بند نرماندی

دانلود آهنگ ایوان بند نرماندی

متن آهنگ ایوان بند به نام نرماندی

متن موزیک ایوان بند به نام نرماندی

بس که ناز تو زیاده فکر کنم
شجره نامت به نازی میرسه
بس که دل تسخیر کردی
کار تو داره به فتح اراضی میرسه
عشق تو کوره آدم سوزیه
من ولی میسوزم و می ایستم
رحم کن نازی عاشق کش من
من به شکست تو راضی نیستم
سر تو با همه جنگ میکنم
تو فقط رو به روی من نباش
وقتی به نام تو لشکر میکشم
تو صف اول دشمنم نباش
اگه همدستم نشی با دست خودت
ریشه ی این عشقو یکجا میبری
عِشق مثل نبرد نرماندیه
نازی ام باشی شکست میخوری
بیس موزیک
منم اون فرمانده که از بخت بد
تو سپاه دشمنش عاشق شده
اگه بجنگه که مدیون دله
بره یه افسر نالایق شده
با دل تنگم شده میبوسمت
وسط جنگم شده میبوسمت
طرف من باش میبینی که با
لب تفنگمم شده میبوسمت
سر تو با همه جنگ میکنم
تو فقط رو به روی من نباش
وقتی به نام تو لشکر میکشم
تو صف اول دشمنم نباش
اگه همدستم نشی با دست خودت
ریشه ی این عشقو یکجا میبری
عشق مثل نبرد نرماندیه
نازی ام باشی شکست میخوری

دیدگاه خود را بگذارید

    ایوان بند