پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ ایمان فلاح نیسان آبی

30

آهنگ جدید ایمان فلاح به نام نیسان آبی

Iman Fallah | Nissan Abi

دانلود آهنگ ایمان فلاح نیسان آبی

دانلود آهنگ ایمان فلاح نیسان آبی

متن آهنگ ایمان فلاح به نام نیسان آبی

متن موزیک ایمان فلاح به نام نیسان آبی

کوچه کوچه رِه پا کَشِنه خَزِر ره دریا کَشِنه
همه رِه شه هِمرا کشنه آی ته بِلاره ،نیسونِ آبی
هرازِ سر بالایی رِه لاهیجان و رشتِ چایی ره
مِن و ته حالِ دِتایی ره آی ته بلاره ،نیسونِ آبی
اینهمه سختی داشتِمی خَلِه نِداشتی داشتمی
زِندون کنار دَیمی ولی اصلا نامردی ناشتِمی15
اسا اَمِه وضع بَهییِه خار اَتّا چمدون دایمی دلار
بوریم شمالّ ِ بَوینیم زمین کِنِس بَیّه بِرار
جمشیدِ قاسمپورِمه هالالای لالای لای
مهر و وِفا جا جورِمه هالالای لالای لای
هم عاشقِ شِه نیسونُ جمشیدِ هاشمپورمه
هم عاشق شه نیسونُ جمشید هاشمپورمه
ته آبی رنگِ دا بَوِم اسمِ قشنگِ دا بَوِم
مث پلنگِ دا بَوم آی ته بلاره نیسون آبی
ته چار تا چرخ ِ دورِ دا ته هیبت و غرورِ دا
ته آمِل و پلورِ دا آی ته بلاره نیسون آبی
اِسا که کَشِمّی یه وَری تِموم بونه دربه دری
مِه یارِ اول آخری مه جانِ یار ،جانِ زری%
اَما که زمین دار بومی یار شاسی بِلِن بومی سِوار
سر بالایی رِینه رِه اَما دِتایی کِمّی هِدار
جمشید قاسمپورمه هالالای لالای لای
مهر و وَفا جا جورِمه هالالای لالای لای
هم عاشقِ شِه نیسونُ جمشیدِ هاشمپورمه
هم عاشقِ شه نیسونُ جمشیدِ هاشمپورمه

دیدگاه خود را بگذارید

    ایمان فلاح