پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ خارجی وی ویش یو مری کریسمس

28

آهنگ خارجی وی ویش یو مری کریسمس

John Denver | We Wish You a Merry Christmas

دانلود آهنگ خارجی وی ویش یو مری کریسمس

دانلود آهنگ خارجی وی ویش یو مری کریسمس

متن آهنگ به نام وی ویش یو مری

متن موزیک خارجی وی ویش یو مری کریسمس

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas and a happy new year
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a happy new year
Oh, bring us some figgy pudding
Oh, bring us some figgy pudding
Oh, bring us some figgy pudding
And bring it right here
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a happy new year
We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
We won’t go until we get some
So bring it right here
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a happy new year
We all like our figgy pudding
We all like our figgy pudding
We all like our figgy pudding
With all its good cheers
Good tidings we bring to you and your kin
We wish you a merry Christmas and a happy new year
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas and a happy new year

دیدگاه خود را بگذارید