پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ کامران خلیلی قاری قرآن

21

آهنگ شمالی کامران خلیلی به نام قاری قرآن

Kamran Khalili | Ghari Ghoran

دانلود آهنگ کامران خلیلی قاری قرآن

دانلود آهنگ کامران خلیلی قاری قرآن

متن آهنگ کامران خلیلی به نام قاری قرآن

متن موزیک کامران خلیلی به نام قاری قرآن

کل شهر معروفی و مشهوری ومه خدا دونه مه درده
%اون خدا دونه مه درده بین لات ها برند لاتی بمه%
خدا دونه مه درده اون خدا دونه مه درده
تن پره زخم همیشه قاطی بمه
خدا دونه مه درده اون خدا دونه مه درده
زخم بخرد همین مجازی ومه خدا دونه مه درده
اون خدا دونه مه درده عاقبت خادم رندان بیمه
%دست دوست راهی زندان بیمه%
من همون لات که شهر مه اسم رو خرنه قسم
چرخیته این روزگار قاری قرآن بیمه چرخیته این روزگار قاری قرآن بیمه%
%عاقبت خادم رندان بیمه دست دوست راهی زندان بیمه
%من همون لات که شهر مه اسم رو خرنه قسم%
چرخیته این روزگار قاری قرآن بیمه چرخیته این روزگار قاری قرآن بیمه%

دیدگاه خود را بگذارید

    کامران خلیلی