پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ مرگ عشق از مسعود جلیلیان

31

آهنگ جدید مرگ عشق از مسعود جلیلیان

Masoud Jalilian | Marge Eshgh

دانلود آهنگ مرگ عشق از مسعود جلیلیان

دانلود آهنگ مرگ عشق از مسعود جلیلیان

متن آهنگ مسعود جلیلیان به نام مرگ عشق

%مسه مسم مسه چویله مسم%

مسه تو هرچیکسم امشو ارای تو مه چه بیقرارم

%شیت شیتدم شیت دو چاویلتم%

سیلم نکه ساکتم مه بیدنه سرم قلبد درارم

%بعد تو یا منم مریض و بیمار خنم%

و دارو دیوار خنم و تونو و خاطراتد

%بیکس و کار نه یه بارو نه صد بار%

جمعد کردم هزار بار جواوم یه نیو لعنت و ذاتد

برشن ارام برشن ارام ساقی گرانه دردم

%آوارگی بیچارگی مجنون کیوچه گردم%

آوارگی بیچارگی مجنون کیوچه گردم

پیالگد پر بکه برا امشو خراوه حالم

امشو توام تا شوکی گیره بکم بنالم

امشو توام تا شوکی گیره بکم بنالم

%فکرو خیال تمامی نیری انگار%

و روزی چیدنه مه کارم یسه سرم بیم ناو دار و دیوار

تو چیدنو منیش منم وگرده یاد تنو غم و یه خط خاموش

%کارم یسه بخوم غصه و غم و درد تا بتونم بکم عشقد فراموش%

برشن ارام برشن ارام ساقی گرانه دردم

آوارگی بیچارگی مجنون کیوچه گردم

%آوارگی بیچارگی مجنون کیوچه گردم%

پیالگد پر بکه برا امشو خراوه حالم

امشو توام تا شوکی گیره بکم بنالم

%امشو توام تا شوکی گیره بکم بنالم%

دیدگاه خود را بگذارید

    مسعود جلیلیان