پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ لمیس کان مسیطره

27

آهنگ لمیس کان به نام مسیطره

Music Lamis Kan | Mesaytara

دانلود آهنگ لمیس کان مسیطره

دانلود آهنگ لمیس کان مسیطره

متن آهنگ لمیس کان به نام مسیطره

متن موزیک لمیس کان به نام مسیطره

مسیطره همشیک مسطره
هخلیک لو شفت
فی شارع بنت تبص لورا
أیوه أنا مسیطره یا حته سکره
طول ما إنت معایا
تمشی على هوایا أنا متکبره
فی حاجات حذرتک منها
وعینیک إزای هتلمها
أنا قلبتی ما انتاش قدها
أنا واحده الغیره فی دمها
إستنى أنا لسه بکلمک
ولإمتى أنا هفضل أفهمک
من یوم ما قابلتک قلت لک
لو بصیت بره هزعلک
مسیطره از لمیس کان
مسیطره همشیک مسطره
هخلیک لو شفت
فی شارع بنت تبص لورا
أیوه أنا مسیطره یا حته سکره
طول ما إنت معایا
تمشی على هوایا أنا متکبره
ولا حاجه فی الدنیا تهمنی
ولا حاجه من جوه تهزنی
بس إنت حبیبی غیَّرتنی
وبقیت إنت اللی تخصنی
على قلبک یا ابنی قعدت لک
ولو إتعوجت أنا هعدلک
ولا تقدر وحده تقرَّب لک
ولا تقدر وحده تبص لک
بیس موزیک
مسیطره همشیک مسطره
هخلیک لو شفت
فی شارع بنت تبص لورا
أیوه أنا مسیطره یا حته سکره
طول ما إنت معایا
تمشی على هوایا أنا متکبره

دیدگاه خود را بگذارید

    لمیس کان