پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ خوانندگان لر برای سجاد رزمجو

18

آهنگ خوانندگان لر برای سجاد رزمجو

خوانندگان این آهنگ : محمد خیراتی ، هومیر ، جاسم خدارحمی ،

اسماعیل پیرامون ، شروین پناهی ، سعید حسینی ،

مسلم محمدی ، صادق طهماسبی

دانلود آهنگ خوانندگان لر برای سجاد رزمجو

دانلود آهنگ خوانندگان لر برای سجاد رزمجو

متن آهنگ

متن موزیک خوانندگان لر برای سجاد رزمجو

اسطوره مون چه وابی اسطوره مون چه وابی
یهو که بختش ورگشت اسطوره مون چه وابی
یهو که بختش ورگشت په نی چه ره و روزش
که وی سفر نورگشت په نی چه ره و روزش
که وی سفر نورگشت اسطوره مون چه وابی
یهو که بختش ورگشت په نی چه ره و روزش
که وی سفر نورگشت که وی سفر نورگشت
خومی و لرزه افتا طاسک و تاسه ره سیش
خومی و لرزه افتا طاسک و تاسه ره سیش
غم سر دنا نشهس و منگشت افتا و ره سیش
آخ تا قیومت آخ تا قیومت آخ تا قیومت آخ تا قیومت
آخ تا قیومت آخ تا قیومت آخ تا قیومت آخ تا قیومت
من ایل بختیاری کوه ریگ عزا گروهته
چار لنگ عزا و هفت لنگ سی تاته زا گروهته
ترکل ککاگری نه و انتها رسوندن
پشت ککا دوباره مثل همیشه موندن
فارس و عرب همه ی جا بالی سر تو اومن
کرد و بلوچ و مازن پشتت و نو درومن
ایران یه ناله وابی سی قوم لر گریوهس
سجاد رزمجویی رسم ککاگری بهس آخ تا قیومت

دیدگاه خود را بگذارید