پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ الهی از راغب

69

آهنگ جدید الهی از راغب

Ragheb | Elahi

دانلود آهنگ الهی از راغب

دانلود آهنگ الهی از راغب

متن آهنگ راغب به نام الهی

الهی از کوی تو بیرون نشود پای خیال
نکند فرق به حالم که برانی که بخوانی
چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی
نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
%نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی%
الهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی
پشت ديوار نشینم چو گدا بر سر راهی
کس به غير از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی
الهی باز کن در باز کن در که جز اين خانه مرا نيست پناهی

دیدگاه خود را بگذارید

راغب