پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ رضا کرمی تارا روزی که بایدو

47

آهنگ جدید رضا کرمی تارا روزی که بایدو

Reza Karami Tara | Roozi Ke Baydow

دانلود آهنگ رضا کرمی تارا روزی که بایدو

دانلود آهنگ رضا کرمی تارا روزی که بایدو

متن آهنگ رضا کرمی تارا به نام روزی که بایدو

متن موزیک رضا کرمی تارا به نام روزی که بایدو

چرخش زمین پیرم کرد ولی و ناو سرم امیده
روزی که دواره بایدو مو سر و سینم سفیده%
روزی که دواره بایدو تو هنوز جوان و خاصی
پیر و زمین گیر بیمه چیدو ولی دی مه نیناسی
چیدو هر جور جوانی دلبری کی ارام خنی%
فره منتظرد وسام دی نچو بیوش ولام مینی
فره عوض بیده ولی چویلد جور سابقه
ارا ولیم دیورو گری منم او مجنونه عاشقه
ارا زیوتر ناتی قلبگم الان که هاتیده دیره
فره خوشاتیده ولی بوخش اگه عشقد پیره
بیس موزیک
روژیل و ناو فکر تو شویل هاتیدنه خوم
خاطراتد دانه دانه واریدنه جفت چوم
مه هنوز هامه گذشته صدات پیچیدنه گوشم
گرمای دسیلد ظریفه چجور بوده فراموشم%
و ناو خیالم شو و روژ وگردت زندگی کردم
دس نامه و ناو دسد هرجی که چیم تونیش بردم
چه شویله دیمد و خاو و ناو خاو اسمد چریم
یه صدا هات دواره هم و خاو پریم
کاری که و سرم کردی هیچوقت و یادمو نیچو
گرچه دلم خیونه ولی حلالد کردمه بچو%

دیدگاه خود را بگذارید

    رضا کرمی تارا