پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ لری سجاد رزمجو تیلت من تیلوم

30

آهنگ لری سجاد رزمجو به نام تیلت من تیلوم

Sajad Razmjo | Tilet men Telom

دانلود آهنگ لری سجاد رزمجو تیلت من تیلوم

دانلود آهنگ لری سجاد رزمجو تیلت من تیلوم

متن آهنگ سجاد رزمجو به نام تیلت من تیلوم

متن موزیک سجاد رزمجو به نام تیلت من تیلوم

مکنیت مهلی دلم مو دلدار ندارم
مکنیت مو بی کسم مو که یار ندارم
تیلت من صورتت دور خورشید ماهه
عین رنگ زلفلت بخت مو وی سیاهه
ن سوا دونم ایی ن پسوا ن پسری

دیدگاه خود را بگذارید

    سجاد رزمجو