پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ شهاب فالجی دوت خان

29

آهنگ جدید شهاب فالجی به نام دوت خان

Shahab Faleji | Dote Khan

دانلود آهنگ شهاب فالجی دوت خان

دانلود آهنگ شهاب فالجی دوت خان

متن آهنگ شهاب فالجی به نام دوت خان

متن موزیک شهاب فالجی دوت خان

یه دوت کام خان کام اصیل زادس
یه دوت کام خان کام اصیل زادس
میخانه کو چو و کام می کید مس
و کوره بچم چیو بارمه ی دس
دل ارای رخی باوانم چیو نکی هوس
و ناو کام آیینه هروژ خوی دیونی
کام رستم نقشی چودنه شونی
و ناو چه جامی باوانم دمچوه شوری
کی دلی دیدو خانم وختی بتوری
کی دلی دیدو وی وی وختی بتوری
یه دوت کام خان کام اصیل زادس
یه دوت کام خان کام اصیل زادس
میخانه کو چو و کام می کید مس
و کوره بچم چیو بارمه ی دس
دل ارای رخی باوانم چیو نکی هوس
کی جرعت کردیه ناوی پرسیه
کام نامسلمان دسی گردیه
کام شکارچیه باوانم کیدن شکاری
فدای بالاکی وی وی شنگ و قطاری
فدای بالاکی باوانم شنگ و قطاری
یه دوت کام خان کام اصیل زادس
یه دوت کام خان کام اصیل زادس
میخانه کو چو و کام می کید مس
و کوره بچم چیو بارمه ی دس
دل ارای رخی باوانم چیو نکی هوس

دیدگاه خود را بگذارید

    شهاب فالجی