پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ رفیق خود گوش بکه از شهاب فالجی

23

آهنگ جدید رفیق خود گوش بکه از شهاب فالجی

Shahab Faleji | Rafigh

دانلود آهنگ رفیق خود گوش بکه از شهاب فالجی

دانلود آهنگ رفیق خود گوش بکه از شهاب فالجی

متن آهنگ شهاب فالجی به نام رفیق خود گوش بکه

متن موزیک رفیق خود گوش بکه از شهاب فالجی

%رفیق خود گوش بکه درد دلم امشو%
رفیق دی نیتونم بیوشــــــه و پی بورو
برا و حرمت نان و نمکانــ توام راز بمینی امشــو قصیلمان
عاشقم کردو چیــ آگر ناده قلب مــه
%کسی که شادمـــ کرد دلیل اشکمـــه%
بسوز بســــــوز دلم هـــــرچی و پید بـای حقــــده
وتم وفا نیری وتی عاشـــقم بســـده
هم نیمـــه شو رد کرد دواره دلــ هــوای تو کــرد
%هرچی گنــی کردی دلم گشــتی و یادو برد%
رفیق مه هامــه گذشتــه چوی هنــوز ها ور چـــوم
روژیـــل وگردی قصـــه کم شـــویل عشـــقم تیده خـــوم
برا نیتوام غمـــد بیونــم بچو ولام ترکـــم بکـــه
وی شـــهره چم نایـــده شونـــم خوصم فرســ درکم بکــه
بسوز بســوز دلــم هرچـــی و پید بای حقـــده
%وتم وفا نیــری وتی عاشقــم بســـده%
هم نیمه شـــو رد کرد دواره دل هــوای تو کرد
هرچی گنتـی کردی دلم گشتــی و یادو بــرد

دیدگاه خود را بگذارید

    شهاب فالجی