پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ وحید مرادی کل دنیا خبردار

36

آهنگ مازندارنی وحید مرادی به نام کل دنیا خبردار

Vahid Moradi | Kole Donya Khabardar

دانلود آهنگ وحید مرادی کل دنیا خبردار

دانلود آهنگ وحید مرادی کل دنیا خبردار

متن آهنگ وحید مرادی به نام کل دنیا خبردار

متن موزیک وحید مرادی به نام کل دنیا خبردار

کل دنیا خبردار خبردار مه یوزپلنگ درنه
چریک برار قربون جیگردار مثل فشنگ درنه
اَمه حسن یزدانی ، جویباری ، برای جنگ در اِنه
خدا رحم هاکنه با مدالای رنگارنگ در اِنه
جنگی تویی ، مشتی تویی ، میدون دار کشتی تویی
میدونی دِله کِنی جنگ ، تی جلو دار نیه پلنگ
جنگی تویی مشتی تویی ، آ برار آ برار
میدون دار کشتی تویی آ برار آ برار
میدونی دِله کِنی جنگ ، آ برار آ برار
تی جلو دار نیه پلنگ ، آ برار آ برار
افتخار مازرون ، می بِرار حسن یزدانی هَسه
معرفی نخانه اَمه پهلوون جهانی هَسه
برای جنگ با رقیب تو میدون همش روانی هَسه
همیشه حمله کنه وِنی کشتی ها طوفانی هَسه
جنگی تویی مشتی تویی میدون دار کشتی تویی
میدونی دِله کنی جنگ تی جلو دار نیه پلنگ
بیس موزیک
جنگی تویی مشتی تویی آ برار آ برار
میدون دار کشتی تویی آ برار آ برار
میدونی دله کنی جنگ آ برار آ برار
تی جلو دار نیه پلنگ آ برار آ برار
کل کشور نروژ همه جا مازندران صحبت
جنگی برار قربون پهلوون خیلی دارنی شجاعت
تی ادب جهانیه نازمه من به تنی معرفت
همه دونِنه که شیر جیگر دارنی ورگی جرئت
جنگی تویی مشتی تویی میدون دار کشتی تویی
میدونی دِله کنی جنگ تی جلو دار نیه پلنگ
جنگی تویی مشتی تویی آ برار آ برار
میدون دار کشتی تویی آ برار آ برار
میدونی دِله کنی جنگ آ برار آ برار
تی جلو دار نیه پلنگ آ برار آ برار

دیدگاه خود را بگذارید

    وحید مرادی