پخش آهنگ شما در رسانه بیس موزیک

دانلود آهنگ یحیی اسکو تاریک شوی سحر

29

آهنگ محلی یحیی اسکو به نام تاریک شوی سحر

Yahya Osko | Tarik Shoye Sahar

دانلود آهنگ یحیی اسکو تاریک شوی سحر

دانلود آهنگ یحیی اسکو تاریک شوی سحر

متن آهنگ یحیی اسکو به نام تاریک شوی سحر

متن موزیک یحیی اسکو به نام تاریک شوی سحر

الان چند ماهه من و تو بیمی قهر نازنین درازه
شو بی تو نوونه سحر نازنین
گلی یارمه تسه جه کن پرپر نازنین
آرزو دارمه بووشی می دلبر نازنین
آرزو دارمه بووشی می دلبر نازنین
می دلتنگا می دلتنگا می دلتنگ نازنین
تی عاشقمه می جا اننه نکن جنگ نازنین
می دلتنگا می دلتنگا می دلتنگ نازنین
تی عاشقمه می جا اننه نکن جنگ نازنین
گلایه دست تو می دل فراوون نازنین
من و تی غصه یار لیلی و مجنون نازنین
برو دلخواه بووش می دل ارمون نازنین
اته جان دارمه کمه تنی قربون نازنین
اته جان دارمه کمه تنی قربون نازنین
می دلتنگا می دلتنگا می دلتنگ نازنین
تی عاشقمه می جا اننه نکن جنگ نازنین
می دلتنگا می دلتنگا می دلتنگ نازنین
تی عاشقمه می جا اننه نکن جنگ نازنین
تی عاشقی منی دل ریشه داینه نازنین
من و تی ماجرا ادامه داینه نازنین
با این که دل تی دست بهونه داینه نازنین
ولی شی گله ره تی رو نیارنه نازنین
ولی شی گله ره تی رو نیارنه نازنین
می دلتنگا می دلتنگا می دلتنگ نازنین
تی عاشقمه می جا اننه نکن جنگ نازنین
می دلتنگا می دلتنگا می دلتنگ نازنین
تی عاشقمه می جا اننه نکن جنگ نازنین

دیدگاه خود را بگذارید

    یحیی اسکو